Gabinet świadczy usługi medyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży

Diagnostyka i leczenie:

 • depresji
 • zaburzeń lękowych i nerwic
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń snu
 • psychoz
 • ADHD

Orzecznictwo:

Zaświadczenia o stanie zdrowa dla:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • zespołów orzekania o niepełnosprawności
 • uzyskania pozwolenia na broń
 • potrzeb terapii autyzmu
 • inne