Często zadawane pytania

Do przeprowadzenia badania lekarskiego niezbędna jest obecność pacjenta. Dzięki temu można dobrać najskuteczniejsze i najlepiej tolerowane leki.

Obawa o utratę kontroli nad swoim zachowaniem jest częstym objawem w zaburzeniach nerwicowych. Występuje nawracający lęk (np. o spowodowanie rażących zaniedbań, o to, że wyrządzimy krzywdę bliskiej osobie itp.) Prawie nigdy nie dochodzi do spełnienia tych obaw, ale objawy są przyczyną znacznego dyskomfortu i cierpienia.

To częste pytanie przed rozpoczęciem leczenia. Pacjenci obawiają się ospałości, spowolnienia, że będą poruszać się „jak zombie” Czy słusznie? Według mnie nie. Współczesne leczenie ma polegać na poprawianiu jakości życia, a nie jej pogarszaniu. W pierwszych dniach mogą oczywiście wystąpić pewne objawy niepożądane, ale ich długotrwała obecność oznacza, że należy szukać innego, czyli lepiej tolerowanego preparatu.

Takich sygnałów nie wolno lekceważyć . Nawet próby demonstracyjne, dokonywane „dla przestraszenia” bliskich mogą skończyć się tragicznie. W przypadku deklarowania myśli samobójczych, stwierdzenia, przygotowań do tego czynu konieczny jest szybki kontakt z lekarzem.